Eğitim Sitesi

Toponomi Nedir? Toponomi Hakkında Kısaca Bilgi

Toponomi Terimi Hakkında Bilgiler

ToponomiTarih Terimi Olarak Toponomi:
Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Eklektizm: Seçmecilik. devam et

  box Erdel: Macaristan'da, bugün Transilvanya denilen bölgeye Osmanlıların verdiği isim. devam et

  box Tarikat: Bir dinin içinde özellikle İslamlıkta tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan kollardan, Allah'a kendine özgü bir tarzda ulaşma savınd devam et

  box Postnişin: Bir tekkenin, özellikle bir Mevlevi tekkesinin şeyhi olan kimse. devam et

  box Anzaklar: Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Cephesi'nde ve Fransa'daki cephelerde savaştılar. devam et

  box Kamu: Bir ülkedeki halkın bütünü. devam et

  box Zeamet: 1- Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri yirmi bin ile yüzbin akçe arasında olan ve belli hizmetleri karşılığında orta derecedeki devlet görevlilerine maa devam et

  box Panteizm: Doğatanrıcılık. Bir bütün olarak kavranan evrenin Tanrı ile özdeş olduğu ve evrende açığa çıkan bileşik töz, güçler ve yasalar dışındaTanrı olmadığı devam et