Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Toplumsal Bütünleşme Nedir? Toplumsal Bütünleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Toplumsal Bütünleşme Terimi Hakkında Bilgiler

Toplumsal BütünleşmeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Toplumsal Bütünleşme:
Bir grubun varlığını sürdürmesi için etki yapan çeşitli kuvvetler sonucu grup üyelerinin birlik hâline gelmesi durumu. Toplumsal yapının çeşitli ögelerinin birbirini tamamlaması.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Bürokrasi: 1- Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar ve işleyişlerine göre çalışan, memurlardan oluşan hiye devam et

  box Millet: 1- Belli bir toprak üzerinde yaşayan, ortak tarih ve ülküleri benimseyen insanların oluşturduğu topluma millet denir. 2- Aynı coğrafi bölgede yaşay devam et

  box Teizm(tanrıcılık): Şahsi,zati ve alemin sebebi olan ve alemden ayrı olan bir Allah'ın varlığına inanan öğreti. devam et

  box Teokrasi: 1- Tanrı'nın tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın Tanrı'dan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrı'nın y devam et

  box Rol Çatışması: Statülerin gerektirdiği bazı rollerin birbirini zorlaştırması durumu. devam et

  box Duyusal Uyum: Duyu organlarının çevredeki uyarıcılara alışkanlık göstererek, onlara tepki vermemesidir. devam et

  box İman: Tanrı'nın buyruklarına kayıtsız koşulsuz inanılmasıdır. devam et

  box Mutlak olma: Değişime kapalı olma. devam et