Eğitim Sitesi

Tigin Nedir? Tigin Hakkında Kısaca Bilgi

Tigin Terimi Hakkında Bilgiler

TiginTarih Terimi Olarak Tigin:
Göktürkler'de Hakan oğullarına verilen unvan. Prens.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Burjuvazi: Coğrafya Keşiflerle birlikte ticaret yaparak zenginleşen, Yakınçağ buyunca ekonomik ve siyasal anlamda dünyaya egemen olan, üretim araçlarını elinde t devam et

  box Mavera Ün-Nehr: Orta Asya'da Ceyhun ve Seyhun ırmakları arasında kalan bölgeye verilen addır. Arapça iki nehir arasındaki bölge anlamına gelir. devam et

  box Resim: Osmanlı Dönemi'nde kimi eşyadan ya da işlerden alınan vergi. devam et

  box Plebisit: Bir kimseyle ya da bir sorunla ilgili olarak halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi için başvurulan oylama. devam et

  box Budizm: Brahmanizm'den sonra Hindistan'da ortaya çıkan inanıştır. Bir din olmaktan çok ahlak kurallarını kapsamaktadır.Bu inanışa göre, yaşam elem ve acı dem devam et

  box Bögü: Hâkim, bilge, bilici (Bögü Kağan) devam et

  box Kadı: 1-Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'ne kadar her türlü davaya, Tanzimattan Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin geçen sürede ise yalnızca evlenme, boşa devam et

  box Anlaşma: Belli bir konuda veya konularda tarafların görüş birliğine varmasıdır. devam et