Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ticarî Kredi Nedir? Ticarî Kredi Hakkında Kısaca Bilgi

Ticarî Kredi Terimi Hakkında Bilgiler

Ticarî KrediEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Ticarî Kredi:
Ticarî işle uğraşan kişilere, ticarî işleri dolayısıyla açılan kredi.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Arz: Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak istedikleri ve satabilecekleri mal ve hizmet düzeyi. devam et

  box Stok: Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı. devam et

  box Sermaye: Mal ve hizmet üretiminde kullanılan binalar, araç ve gereçler, insan becerileri gibi fiziksel varlıklar. Şirketin elindeki pay senedi, borç senedi ve devam et

  box Faaliyet Karı: Şirketin brüt satış karı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark olarak hesaplanan ve şirketin esas faaliyet alındaki net kar veya zararını devam et

  box Takas: Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir. devam et

  box Keşideci: Çeki düzenleyen mevduat sahibi müşteri. devam et

  box Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu: Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan hesapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında devam et

  box Zorunlu Karşılık: Bankaların, bazı pasif kalemlerin belli bir oranı olarak hesaplanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel bloke bir hesapta nakd devam et