Eğitim Sitesi

Tevsîk Nedir? Tevsîk Hakkında Kısaca Bilgi

Tevsîk Terimi Hakkında Bilgiler

TevsîkHukuk Terimi Olarak Tevsîk:
belgelendirme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanuni İpotek Hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı. devam et

  box Tedvîn: hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı ile ilgili yasa halinde kurallar koyma devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Mevkute: Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın devam et

  box İade: Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme devam et

  box Sübut: Suçun delillendirilmesi, ispat hali. devam et

  box Halita: karışım devam et

  box Veraset İlamı: Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmi belge; mirasçılık belgesi, mirasçıları gösteren belge. devam et