Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tevekkül Nedir? Tevekkül Hakkında Kısaca Bilgi

Tevekkül Terimi Hakkında Bilgiler

Tevekkülİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tevekkül:
Üstüne düşen görevleri yaptıktan sonra bir şeyi Allah'a bırakma, Allah'tan bekleme.

 

TevekkülDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Tevekkül:
İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakmasıdır.

 

TevekkülKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Tevekkül:
1. Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir.

2. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Mutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam et

  box Mukavemet: Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık. devam et

  box Müreffeh: Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli. devam et

  box İstismar: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. devam et

  box Malik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam et

  box Müstevli: Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.) devam et

  box Diplomasi: Milletlerarası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve milletlerarası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. devam et

  box Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. devam et