Eğitim Sitesi

Teşrii Nedir? Teşrii Hakkında Kısaca Bilgi

Teşrii Terimi Hakkında Bilgiler

TeşriiHukuk Terimi Olarak Teşrii:
Yasama faaliyeti, kanun yapma, kanun koyma işi. Laik hukukta bu yetki ya halkın temsilcilerinindir ya da baştaki yöneten az bir grubundur. İslâm hukukunda ise temelde Allah'ındır. Hakikî şâri o'dur. Hz. Peygamber mecâzî anlamda şâridir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İtmam: Tamamlama devam et

  box Tarumar: Dağınık. Karışık. Perişan devam et

  box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

  box Fürûht: satma; satım; satış devam et

  box Evkaf: vakıflar devam et

  box Kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak devam et

  box Teferruğ: satın alanın aldığı mülkün ferağ işlemini yaptırması, tapu kaydını kendi üzerine çevirme devam et

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et