Eğitim Sitesi

Teşrii Nedir? Teşrii Hakkında Kısaca Bilgi

Teşrii Terimi Hakkında Bilgiler

TeşriiHukuk Terimi Olarak Teşrii:
Yasama faaliyeti, kanun yapma, kanun koyma işi. Laik hukukta bu yetki ya halkın temsilcilerinindir ya da baştaki yöneten az bir grubundur. İslâm hukukunda ise temelde Allah'ındır. Hakikî şâri o'dur. Hz. Peygamber mecâzî anlamda şâridir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Telemmu: Pırıldama, ışıldama. devam et

  box Tahdîdât: sınırlamalar; kısıntılar devam et

  box Suç Duyurusu: İşlenen suçu resmi makamlara bildirme, duyurma. devam et

  box Lağvetmek: Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek; Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et

  box Mubayaa: satın alma devam et

  box Hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet devam et

  box Mezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan devam et