Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tersiyer Alkoller Nedir? Tersiyer Alkoller Hakkında Kısaca Bilgi

Tersiyer Alkoller Terimi Hakkında Bilgiler

Tersiyer AlkollerKimya Terimi Olarak Tersiyer Alkoller:
-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna H atomu bağlı olmayıp üç tane alkil grubu bağlı ise bu alkol tersiyer alkoldür.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İzole sistem: Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem. devam et

  box Lüsiferaz: Bir çeşit enzim. devam et

  box Soy Gaz: Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz, değerlik orbitalleri tam dolu olan elementlerdir, asal gaz. devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et

  box Moleküller arası kuvvet: Bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti. devam et

  box İnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer i devam et

  box Kütlenin korunumu kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. devam et

  box Elektronegatiflik: Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine elektroneg devam et