Eğitim Sitesi

Tersiyer Alkoller Nedir? Tersiyer Alkoller Hakkında Kısaca Bilgi

Tersiyer Alkoller Terimi Hakkında Bilgiler

Tersiyer AlkollerKimya Terimi Olarak Tersiyer Alkoller:
-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna H atomu bağlı olmayıp üç tane alkil grubu bağlı ise bu alkol tersiyer alkoldür.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Elektron Yakalama: Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli devam et

  box Tunç: Bakır ve kalaydan meydana gelen alaşım. devam et

  box Kaba Formül: Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül. devam et

  box Amalgam: Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak bazıları sıvı bazıları katıdır. devam et

  box Birinci İyonlaşma Enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir. devam et

  box Denge Sabiti: Belli sıcaklıkta dengedeki bir tepkimede girenlerin ürünlere dönüşme oranını gösteren sayı. devam et

  box Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri. devam et

  box Buhar Basıncı: Belli sıcaklıkta, sıvı ya da katı hâliyle dengede bulunan buharın gösterdiği basınç. devam et