Eğitim Sitesi

Tersiyer Alkoller Nedir? Tersiyer Alkoller Hakkında Kısaca Bilgi

Tersiyer Alkoller Terimi Hakkında Bilgiler

Tersiyer AlkollerKimya Terimi Olarak Tersiyer Alkoller:
-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna H atomu bağlı olmayıp üç tane alkil grubu bağlı ise bu alkol tersiyer alkoldür.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Molarite: Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısı. devam et

  box Brönsted asidi: Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. devam et

  box Raoult Kanunu: Çözeltinin uçucu olan bir bileşeninin buhar basıncı, bu bileşenin mol kesri ile saf sıvısının buhar basıncı çarpımına eşittir. devam et

  box Yakıt pili: Yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pil. devam et

  box Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması. devam et

  box İyon Yapılı Bileşikler: İyonik bağlar içeren bileşikler. devam et

  box İzobar Atom: Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı taneciklere izobar atom denir. devam et

  box Difüzyon: 1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temasta bulunan iki akışkanın, birbiri içinde kendiliğinden homojen olarak yayı devam et