Eğitim Sitesi

Termodinamik Nedir? Termodinamik Hakkında Kısaca Bilgi

Termodinamik Terimi Hakkında Bilgiler

TermodinamikFizik Terimi Olarak Termodinamik:
Fiziğin, ısı ve diğer enerjiler arasındaki ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Elektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fakat bir pro devam et

  box Oran yasası: İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması. devam et

  box Girişim: 1. Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların aynı anda aynı noktada oluşturdukları olay, dalgaların üst üste gelmesi. 2. İki veya daha çok dalga harek devam et

  box Elektrik Akımı: Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi. devam et

  box Türbin: Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım. devam et

  box Yenilenebilir Enerji: Bir yandan kullanılırken bir yandan da yenisi oluştuğu için tükenmeyen enerjidir. devam et

  box Özel göreliliğin ikinci postülası: Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarak değişmezdir. devam et

  box Basit Sarkaç: Kütlesi yok sayılabilen uzun bir ipin ucuna maddesel bir cisim aşılırsa oluşan düzeneğe basit sarkaç denir. devam et