Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Termit reaksiyon Nedir? Termit reaksiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Termit reaksiyon Terimi Hakkında Bilgiler

Termit reaksiyonKimya Terimi Olarak Termit reaksiyon:
Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Süzme: Sıvıdaki katının fiziksel yöntemlerle ayrılması. devam et

  box Bağ Enerjisi: Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için gereken enerji. devam et

  box Doymamış hidrokarbon: Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et

  box Tampon Çözelti: pH değerini, asit veya baz artmasına karşı koruyan çözelti. devam et

  box Hund Kuralı: 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayısı en çok olacak şekilde yerleştirilmesini ifade eden kural. 2-Eş enerjili or devam et

  box Kuantum kuramı: Enerjinin paketler hâlinde taşındığını savunan teori. devam et

  box Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 az devam et

  box Gay - Lussac kanunu: Sabit hacimli bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam et