Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Termal hareket Nedir? Termal hareket Hakkında Kısaca Bilgi

Termal hareket Terimi Hakkında Bilgiler

Termal hareketKimya Terimi Olarak Termal hareket:
Atomların rastgele hareketleri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Dalton Kanunu: Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir. devam et

  box Oksidasyon sayısı: Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü. devam et

  box Kalkojen: Filiz yapan 6A grubu elementleri. devam et

  box Zayıf Baz: İyonlarına çok az ayrışabilen baz. devam et

  box Sübstitüent: Bir moleküle bağlı gruplara verilen genel ad. devam et

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Radyografi: X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi. devam et

  box Homojen Karışım: Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. (Çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları v.s.) Homojen karışımda karışan madde çeşit devam et