Eğitim Sitesi

Terkib-i Bent Nedir? Terkib-i Bent Hakkında Kısaca Bilgi

Terkib-i Bent Terimi Hakkında Bilgiler

Terkib-i BentEdebiyat Terimi Olarak Terkib-i Bent:
Edebiyatta "hane" adı verilen gazel biçiminde kafiyelendirilmiş 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) "vasıta adı verilen ve sürekli değişen bir birine bağlanmasından oluşan nazım şekli.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Fars: 1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sınırları dışına çıkarak oluşturulan, düşündürmekten çok güldürmeyi amaçlaya devam et

  box Esrem: Aruzdaki fe'ülün cüzünden fe ve n'yi kaldırıp ûlu yerine getiren fa'lü cüzü. devam et

  box Nazım Birimi: Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi içinde bağımsız dize veya dizeler topluluğu. devam et

  box Poetika: Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü. Bu kelime eskiden Fransızca'da yalnız şiirin değil, güzel sanatların teorisini güzelliğin feslefesini, devam et

  box Gül: Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başvurulan öğelerden biri. devam et

  box Bend: Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı. devam et

  box Hamaset: Kahramanlık. devam et

  box Lirizm: İnsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması. devam et