Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Terim Anlam Nedir? Terim Anlam Hakkında Kısaca Bilgi

Terim Anlam Terimi Hakkında Bilgiler

Terim AnlamTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Terim Anlam:
Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, bilgisayar, yüklem, benzeşme, yer çekimi vb.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Gramerce Özne: Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre gö devam et

  box Önyargı Bildiren Cümleler: Bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir yürüten cümlelerdir. Örnek : Bizi görür görmez yine bağırıp çağı devam et

  box Ünlü Düşmesi: Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan başka sözcükle birleşik sözcük kurarken veya ünlü ile başlayan bir ek alınca, karşılaşan iki ünlüden biri devam et

  box Tümce: Anlam açısından eksiksiz sayılan, kesintiye uğramayan söz. devam et

  box Üçüncü Tekil Kişi: Kendisinden sözü edilen kişi. "o" kişisi. devam et

  box Kıta: En az dört dizeden oluşmuş koşuk ya da koşuk parçası. devam et

  box Yapma Dil: Doğal yollardan oluşmayan, geçmişi olmayan, kültür dili, ana dil ve ana dili özelliği göstermeyen dil. devam et

  box Dar Ünlü: Alt çenenin biraz açılmasıyla oluşan ünlüler. "ı, i, u, ü" ünlüleri. devam et