Eğitim Sitesi

Tereke (terike) Nedir? Tereke (terike) Hakkında Kısaca Bilgi

Tereke (terike) Terimi Hakkında Bilgiler

Tereke (terike)Hukuk Terimi Olarak Tereke (terike):
Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Deâvî: davalar devam et

  box Müteveffâ: vefat etmiş; miras bırakan devam et

  box Resmi Şekil: Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması. devam et

  box Evvel-be-evvel: Herşeyden önce devam et

  box İntifa hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi. devam et

  box Tercihe şayan: üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen devam et

  box Cây-i teemmül: etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur devam et

  box Soruşturma İzni: Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin. devam et