Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tercihe şayan Nedir? Tercihe şayan Hakkında Kısaca Bilgi

Tercihe şayan Terimi Hakkında Bilgiler

Tercihe şayanHukuk Terimi Olarak Tercihe şayan:
üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mikâp: bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp) devam et

  box Teehhür: gecikme; sonraya kalma devam et

  box Basiret: Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü. devam et

  box Kişisel Edim: Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim. devam et

  box Malen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam et

  box İnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi. devam et

  box Apostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerh devam et

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et