Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Terakkiperver Nedir? Terakkiperver Hakkında Kısaca Bilgi

Terakkiperver Terimi Hakkında Bilgiler

TerakkiperverFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Terakkiperver:
İlerici.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Fizikötesi(Metafizik): Felsefenin tecrübeden hareket ederek reelin akli izahını araştıran felsefe bölümü;metafizik bu manada tecrübeden hareket etmekle beraber,onu aşar ve d devam et

  box Yaradancılık (deizm): Tanrı'ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen; Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi başına bıraktığını devam et

  box Postülat: Bir sistemin temelinde öne sürülen ya da doğruluğu kabul edilen varsayım. devam et

  box Duyusal Alan: Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı. devam et

  box Olgu: Gözlemlenebilir veya ölçülebilir şeylerin genel ifadesi. Örneğin yağmur bir olgudur. devam et

  box Kentleşme: Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, iş böl devam et

  box Alt Kültür: Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür no devam et

  box Sinir Akımı: Sinir lifinde meydana gelen, sinir hücresinin gönderici bölümü üzerinden ve sinaptik boşluktan diğer sinir hücresine (veya hücrelerine) geçen akım. Si devam et