Eğitim Sitesi

Tepelik Bulut Nedir? Tepelik Bulut Hakkında Kısaca Bilgi

Tepelik Bulut Terimi Hakkında Bilgiler

Tepelik BulutYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Tepelik Bulut:
Kompozisyonların sınırlandırılmasında kullanılırlar. Desenlerin bitişini belirler.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Üstübeç: İsfidaç da denilir. Ahar yapımında da kullanılan beyaz maddedir. devam et

  box Müteferrik: Dağınık, ayrı ayrı; içinde değişik, eserlerden parçalar bulunan yazma eser. devam et

  box Kasım Beygi: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adı.Kâğıt ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Bezeme Yazıları: Ana bir tip olmayıp, merak ve değişiklik isteği sonucudur. Bezeme yazılarının çifte yazılar, tuğralar, eşya, bitki, hayvan, yapı biçiminde ve resimli devam et

  box Altın Yaldız: Türk kitap kaplarında genellikle bütün yüzeyi kaplamaz. Ya tezyin edilen kısımlar üzerindeki kabartma süslere, sarı ve yeşil olmak üzere iki renk yald devam et

  box Mecmuatü'r-Resail (Mecmuatür Resail): Risaleler mecmuası. devam et

  box Hûb-Nüvis: Güzel yazı yazan, İranlılar «hattat» anlamına kullanmışlardır. devam et

  box Nigârİ: Eskiden insan resimleri yapan ressama verilen ad. Nigârende de denirdi. devam et