Eğitim Sitesi

Teorik verim Nedir? Teorik verim Hakkında Kısaca Bilgi

Teorik verim Terimi Hakkında Bilgiler

Teorik verimKimya Terimi Olarak Teorik verim:
Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcaklık ve basınçta 1 devam et

  box Kütle (m): Madde miktarına kütle denir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir. devam et

  box İletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Konjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. devam et

  box Kriyoskopi: Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam et

  box Ayırma: 1-Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma. 2-Bir karışımdan bileşenlerini elde etme. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et

  box Simya: Doğanın ilkel yollarla araştırılması. devam et