Eğitim Sitesi

Teorem Nedir? Teorem Hakkında Kısaca Bilgi

Teorem Terimi Hakkında Bilgiler

TeoremMatematik-Geometri Terimi Olarak Teorem:
Ispatı yapılabilen önerme. p ≡ 1 olmak üzere, p ⇒ q gerektirmesi.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Aralarında Asal Polinomlar: EBOB'u gerçek sayı olan polinomlar. devam et

  box Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler: a, b R ve a 0 olmak üzere; ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bu eşitlikteki x e bilinmeyen a ve b ye de kat devam et

  box Tam Açı: Ölçüsü 360° olan düzlemsel açı. devam et

  box Asal Polinom: Birinci ya da daha büyük dereceden bir polinoma tam bölünemeyen polinom. devam et

  box Ana Doğru: 1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan her biri, doğuran. 2. Dairesel silindirde, tabanl devam et

  box Sıralama Bağıntısı: Yansıma, ters simetri ve geçişme özelikleri olan bağıntı. devam et

  box Paralel Düzlemler: Kesişmeyen düzlemler. devam et

  box Denklem: 1-İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. 2-İçinde bilinmeyen değişken bulunan ve bil devam et