Eğitim Sitesi

Teokratik Devlet Nedir? Teokratik Devlet Hakkında Kısaca Bilgi

Teokratik Devlet Terimi Hakkında Bilgiler

Teokratik DevletFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Teokratik Devlet:
Teokratik devlette yasama, yürütme, yargı yetkilerinin kaynağı tanrı, din ve kutsal kitaptır. Teokratik devlette tüm düzenlemeler dinsel normlara uygun olarak yapılır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Soyut: Gerçekten ayrı olan, başlı başına bir varlığı olmayan, ancak zihinde tasarlanan. devam et

  box Mantık Bilimi: Doğru düşünmenin yolunu ve yöntemini konu alan bilim. devam et

  box Meclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı. devam et

  box Olgunlaşma: Büyüme ve gelişme sonucu ortaya çıkan öğrenmeye elverişlilik durumu. Organizmanın bedensel ve zihinsel yönden takvim yaşına uygun düşen çeşitli niteli devam et

  box Şekil Değişmezliği: Ağ tabakadaki imge çarpık olduğu hâlde, nesnenin "gerçek" şeklini algılama eğilimi. devam et

  box İşleve Takılma: Nesneleri belli işlevlerinin dışında kullanmamak. Örneğin, su motoru su pompalamak için kullanılır. Ancak, Anadolu'nun birçok yerinde su motorundan tr devam et

  box Endogami (içerden evlilik): Seçilen eşin akraba grubu içinden olması durumudur. devam et

  box Dil: 1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi. 2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerle anlatmaya yarayan bir dizgedir (sistemdir). devam et