Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tenkis Nedir? Tenkis Hakkında Kısaca Bilgi

Tenkis Terimi Hakkında Bilgiler

TenkisHukuk Terimi Olarak Tenkis:
İndirme, azaltma, eksiltme.

 

TenkisEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tenkis:
Azaltma. Mirasta mahfuz hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İfraz: Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme devam et

  box Tenzilat: İndirim. devam et

  box Taraf teşkili: Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakerenin taraflarından birisi olma durumu. devam et

  box Arama: Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi. devam et

  box Mütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam et

  box Tekerrür: Tekrarlama, tekrar etme. Bir kimsenin bir suçu işleyip hakkında hüküm verildikten sonra yeni bir suç işlemesi durumu. Mükerrirlik hali. devam et

  box Dernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir. devam et

  box Müddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı. devam et