Eğitim Sitesi

Tenkis Nedir? Tenkis Hakkında Kısaca Bilgi

Tenkis Terimi Hakkında Bilgiler

TenkisHukuk Terimi Olarak Tenkis:
İndirme, azaltma, eksiltme.

 

TenkisEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tenkis:
Azaltma. Mirasta mahfuz hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Mukadderat: kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler devam et

  box Bâdî olmak: sebep olmak devam et

  box Bakiye: Artan ; kalan devam et

  box Arzuhal: Dilekçe , istidal. devam et

  box Rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri. devam et

  box Mütecaviz: Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir devlete silahla tecavüz eden devletin durumudur. devam et

  box İstizah: Açıklama istemek devam et

  box Temyiz Kudreti: İyiyi kötüden ayırma ve makul biçimde davranışta bulunma yeteneği. devam et