Eğitim Sitesi

Tenha Nedir? Tenha Hakkında Kısaca Bilgi

Tenha Terimi Hakkında Bilgiler

TenhaGenel Türkçe Terimi Olarak Tenha:
İçinde alışılandan az insan bulunan, kalabalık olmayan yer.

 

  Benzer Genel Türkçe Terimleri:

  box Adli: Adaletle ilgili. devam et

  box Varsıl: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı. devam et

  box Hacerül Esvet: Kâbe'nin doğu köşesinde bulunan meşhur siyah taş. devam et

  box Kargı: Gövdesi beş altı metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki. Kamış, saz. devam et

  box Çorak: 1. Bitkisi iyi olmayan (toprak). 2. Verimli olmayan (toprak). 3. Acı (su). 4. (mecaz) Verimsiz, kısır, bakımsız, yoksul. 5. (isim) Top devam et

  box Hare: 1. Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. 2. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. 3. Çok devam et

  box Kem: Noksan, eksik. Kötü, fena (göz, söz vb.) devam et

  box Safha: Evre, faz. devam et