Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Temyizen Nedir? Temyizen Hakkında Kısaca Bilgi

Temyizen Terimi Hakkında Bilgiler

TemyizenHukuk Terimi Olarak Temyizen:
Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box Legal: Yasal; kanuni; hukuki devam et

  box Tahmil: yükleme devam et

  box Borç İlişkisi: 1- İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır. 2- İki taraf arasında doğan ve bunlardan devam et

  box Emlak Vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazini devam et

  box Sav: İleri sürülen düşünce, iddia, tez devam et

  box Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi. devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et