Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Temşiyet Nedir? Temşiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Temşiyet Terimi Hakkında Bilgiler

TemşiyetHukuk Terimi Olarak Temşiyet:
Meşiyet, dileme, icrada bulunma, yürüme ve yürütme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Alâhilâf'ül-kanun: kanun hilafına; yasaya aykırı olarak devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box İhtiyar etmek: Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek devam et

  box Kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle devam et

  box Rakabe: devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; ç devam et

  box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et

  box Muhik: haklı; geçerli; uygun; gerekli devam et

  box Ebniye: binalar; yapılar devam et