Eğitim Sitesi

Temşiyet Nedir? Temşiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Temşiyet Terimi Hakkında Bilgiler

TemşiyetHukuk Terimi Olarak Temşiyet:
Meşiyet, dileme, icrada bulunma, yürüme ve yürütme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Voli: Balıkçının bir yere, denize balık ağı sermesi. Buraları kamunun ortak yerleridir. Balık ağının serpildiği yerler. Kısa yoldan kâr ve kazanç sağlama. devam et

  box Muhassas: tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü devam et

  box Talep: İstem, isteme. devam et

  box Nema: büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz devam et

  box Saylık: İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi. devam et

  box İmza Sirküleri: Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi. devam et

  box İfşa: açıklamak, açıka vurmak devam et