Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Temerrüt Nedir? Temerrüt Hakkında Kısaca Bilgi

Temerrüt Terimi Hakkında Bilgiler

TemerrütHukuk Terimi Olarak Temerrüt:
Gecikme.

 

TemerrütEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Temerrüt:
1- Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı "Kâr Payı Kuponları" karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa'da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

2- Bilerek bir veya daha fazla borç geri ödemesini aksatmak.

3- Taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarını belirlenen süreler içinde gerçekleştirmeyen borsa üyesi, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şahbender: Konsolos devam et

  box Müspet Edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edim türü devam et

  box Kambiyo Senetleri: Poliçe, çek ve bonodan ibarettir. devam et

  box Muaccel: İvedi, peşin, vadesi (eceli) gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş. devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Meskûn: içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş devam et

  box Mukadderat: kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler devam et

  box Fevk: Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan devam et