Eğitim Sitesi

Temerrüt Nedir? Temerrüt Hakkında Kısaca Bilgi

Temerrüt Terimi Hakkında Bilgiler

TemerrütHukuk Terimi Olarak Temerrüt:
Gecikme.

 

TemerrütEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Temerrüt:
1- Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı "Kâr Payı Kuponları" karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa'da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

2- Bilerek bir veya daha fazla borç geri ödemesini aksatmak.

3- Taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarını belirlenen süreler içinde gerçekleştirmeyen borsa üyesi, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Erbâb-ı vukuf: bilirkişiler devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Mahkeme Kararı: Dava sonunda açıklanan karar, hüküm devam et

  box İhfa: Saklama devam et

  box Makul: Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. devam et

  box Mesul: sorumlu devam et

  box Ferman: Bir kararın yerine getirilmesi için padişahtan çıkan tuğralı emir. devam et

  box Velayet Hakkı: Ergin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babaya tanınmış olan mutlak hak. devam et