Eğitim Sitesi

Temel frekans Nedir? Temel frekans Hakkında Kısaca Bilgi

Temel frekans Terimi Hakkında Bilgiler

Temel frekansFizik Terimi Olarak Temel frekans:
Bir sistemin şalinim yapabileceği minimum sekans değeri.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Çizgisel momentum(mv): Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörsel bir nicelik. devam et

  box Saçak: Bir ışık demetinin engel arkasında elde edilen parlak ve karanlık şeritlerden herhangi biri. devam et

  box Eylemli gözlem çerçeve: Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi. devam et

  box Angström: 1- Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. 2- Çok küçük uzunlukların ölçümünde kullanılan birim. devam et

  box Yarık: Bozulan dalganın içinde oluşan vadi. devam et

  box Elektriksel Yük: Elektron ve proton gibi parçacıkların birbirlerini itmesini ve çekmesini sağlayan fiziksel bir özelliktir. devam et

  box Ossiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt. devam et

  box Proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. devam et