Eğitim Sitesi

Temel Haklar Nedir? Temel Haklar Hakkında Kısaca Bilgi

Temel Haklar Terimi Hakkında Bilgiler

Temel HaklarHukuk Terimi Olarak Temel Haklar:
Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Munsifane: insaflı ölçüde devam et

  box Metrukiyet: Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu. devam et

  box Düşme Kararı: Yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükûtuna ilişkin karar. devam et

  box Takrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme devam et

  box Hâkimin Reddi: Yasada yazılı nedenlerle davaya bakması adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hâkimin davaya bakmamasını talep etme. devam et

  box Mağsûb: gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer devam et

  box Fiil: Eylem; hareket; edim; iş devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et