Eğitim Sitesi

Temdid Nedir? Temdid Hakkında Kısaca Bilgi

Temdid Terimi Hakkında Bilgiler

TemdidHukuk Terimi Olarak Temdid:
Uzatma, medîd hale getirme. Kanunlarda tanınan sürenin bir kısım makamlarca, hâkimce vb. Lerince bir daha uzatılması durumu.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İkmal: Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması devam et

  box Müstemir: Sürekli, kesintisiz devam et

  box Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet. devam et

  box Müzaheret: yardım; koruma devam et

  box Gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam et

  box Zikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek devam et

  box Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim devam et

  box Adli Zabıta: Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti. devam et