Yazılı Sınav Soruları
23 Ekim 2016 Pazar

Tellallık Harcı Nedir? Tellallık Harcı Hakkında Kısa Bilgi

Tellallık HarcıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tellallık Harcı :
Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun, her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışından alınan pay.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :