Eğitim Sitesi

Telif Nedir? Telif Hakkında Kısaca Bilgi

Telif Terimi Hakkında Bilgiler

TelifHukuk Terimi Olarak Telif:
yazma; uzlaştırma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtiyarlık Sigortası: Yaşlılık sigortası devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Sayıştay: Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat devam et

  box Ahde Vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık devam et

  box Cevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler devam et

  box Nazarı dikkat: göz önüne almak devam et

  box Vakıa: Olay, gerçek, olgu. Vuku': Düşüş. Başa gelen, çatan büyük iş. devam et

  box Halefiyet: Ardıl, yerine geçme, yerine geçen. devam et