Eğitim Sitesi

Telahuk Nedir? Telahuk Hakkında Kısaca Bilgi

Telahuk Terimi Hakkında Bilgiler

TelahukHukuk Terimi Olarak Telahuk:
Lühûk etme, bitişme, peşinden bir şeye yetişip ona katılma, eklenme. Birbirine katılma. Sonraki bütçenin öncekine katılması veya genel bütçeye yan bazı bütçelerin katılmasına da mülhak bütçe denilmektedir.

 

TelâhukHukuk Terimi Olarak Telâhuk:
birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kalbetme: değiştirme; çevirme devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Müeccel: vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box Mebnî: buna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu devam et

  box Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane. devam et

  box Âlikadr: Kıymeti yüksek devam et