Eğitim Sitesi

Telâfi Nedir? Telâfi Hakkında Kısaca Bilgi

Telâfi Terimi Hakkında Bilgiler

TelâfiHukuk Terimi Olarak Telâfi:
zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme

 

TelafiKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Telafi:
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Reşit: ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına r devam et

  box İhlal etmek: Zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak devam et

  box Birlikte Kefalet: Aynı borca birbirinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır. devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

  box Kamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar. devam et

  box Anif'ül-beyan: az önce beyan olunan, bildirilen devam et