Eğitim Sitesi

Tekzib Nedir? Tekzib Hakkında Kısaca Bilgi

Tekzib Terimi Hakkında Bilgiler

TekzibHukuk Terimi Olarak Tekzib:
Yalanlama, kizbetme, asılsız bir haber üzerine bunu düzeltmek için basın kanununa göre ilgili kişinin mahkeme kararı ile basın aracına gönderdiği düzeltme yazısı, yalanlama yazısı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vezâif: vazifeler; görevler devam et

  box Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü. devam et

  box Takrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme devam et

  box Vergi Dairesi: Vergi mükelleflerini tespit eden, vergiyi denetleyen ve toplayan resmi daire. devam et

  box Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değ devam et

  box Ahvâl: durumlar; haller; vaziyetler devam et

  box Delâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et