Eğitim Sitesi

Tekstil Nedir? Tekstil Hakkında Kısaca Bilgi

Tekstil Terimi Hakkında Bilgiler

TekstilSosyal Bilgiler Terimi Olarak Tekstil:
1. Dokuma.
2. Dokumacılık.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Trajedi: Konusunu efsanelerden ve tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı. devam et

  box Hükümet: Bir devletin yürütme kurumu. devam et

  box Baraj: Sudan çeşitli şekilde yararlanmak ve su taşkınlıklarını önlemek için yapılan, gerisinde su toplayan büyük duvar. (Örnek: Keban Barajı). devam et

  box Seçim: Kanunlar ve yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli bir veya birkaçını seçme. devam et

  box Otomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan sanayi kolu. devam et

  box Hisar: Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kalelere hisar denir. devam et

  box Üye: Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri. devam et

  box Bozgun: 1. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek, asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması. 2. Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulmasıyl devam et