Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tekrarlı Bağlaç Nedir? Tekrarlı Bağlaç Hakkında Kısaca Bilgi

Tekrarlı Bağlaç Terimi Hakkında Bilgiler

Tekrarlı BağlaçTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Tekrarlı Bağlaç:
Sıra sözleri ve cümleleri birleştiren bağlaç. Ne...ne, olsun...olsun, hem...hem vb.

Hem ağlar hem gider

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box İlgi Eki: Eklendiği ad ile başka bir ad arasında, asıl görevi itibariyle ilgi bağı kuran ek, +ın/+un, +nın/+nun ekleri: ev+in, kişi+nin vb. devam et

  box Ad Çekimi: Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim. devam et

  box Bağımlı Sıralı Tümce: Anlam bakımından birbirine bağlı olan ve özneleri, tümleçleri veya yüklemleri ortak bulunan tümceler. devam et

  box Kinaye (Dolaylı Söz Söyleme): Sözcüklerin çok anlamlı olarak kullanılmasında kinayenin de büyük bir önemi vardır. Kinaye bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek bir devam et

  box Yardımcı Ünsüz: İki ünlünün bir araya gelmesini sağlayan çoğunlukla "y, n" ünsüzleri. devam et

  box Hikâye Birleşik Zaman: Zaman ekinin üzerine "-di" eki getirilerek oluşan zaman. Basit zamanlı eylemin bildirdiği yargının geçmişte kesin olarak yapıldığını bildiren birleşik devam et

  box Soru Edatı: Soru sormaya yarayan "mi" eki. devam et

  box Alıcı: Göndericinin iletisini alan kişi ya da kurum. devam et