Eğitim Sitesi

Tekrarlanım Nedir? Tekrarlanım Hakkında Kısaca Bilgi

Tekrarlanım Terimi Hakkında Bilgiler

TekrarlanımFizik Terimi Olarak Tekrarlanım:
Aynı hareketin tekrar yapıldığı durumları açıklamak için kullanılır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Joule: SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer değiştirmesi için gerekli olan enerji devam et

  box Temas kuvvetleri: İki cisim arasındaki fiziksel temas (değmenin) sonucunda ortay çıkan kuvvetlerdir. devam et

  box İndüksiyon: Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir magnetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir elektrik akım oluşturulması. devam et

  box İvme: Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı. devam et

  box Periyot: 1. Parçacığın hareketinin bir tam devri tamamlaması için geçen süredir. 2. Devirli olaylarda, bir tam devir için geçen süre. 3. Bir tam salınım devam et

  box Yük: Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik. devam et

  box Laser: Uyarılmış emisyon yolu ile şiddetlendirilen ışık. devam et

  box Elektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akim verilerek kullanılabilir. devam et