Eğitim Sitesi

Tekke (Dergah) Nedir? Tekke (Dergah) Hakkında Kısaca Bilgi

Tekke (Dergah) Terimi Hakkında Bilgiler

Tekke (Dergah)Tarih Terimi Olarak Tekke (Dergah):
İslamda tarikat üyelerinin barındıkları, etkinlik, ibadet ve tören yaptıkları yer. Dergâh.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Bâb: Kapı. devam et

  box İnsan Bilimi (Antropoloji): İnsanın kökenini biyolojik yapısını, vücut özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını ve bunların gelişimini, değişimini konu devam et

  box Cebehane: Savaş silâh araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği yer. amanla cephane şeklini almıştır. devam et

  box Hanefî: Dört sünnî mezhepten biri. devam et

  box Pontus Cemiyeti: Karadeniz Bölgesi'nde, eskiden Pontus adı verilen yörede yaşayan Ortodoks Rumların ayrı bir devlet kurmak amacıyla oluşturdukları örgüt. devam et

  box Nesnellik (objektif olma): Gerçekleri olduğu gibi görmek ve yansıtmak, tarafsız kalmak. devam et

  box Antikite: 1-Tarihte ilk çağ, antik devir. Bu devirde yapılmış eserlere Rönesans Dönemi'nde verilen ad. 2-Eski Yunan ve Roma sanatına verilen genel ad. devam et

  box Ak Alem: Saltanat sancağına verilen ad. devam et