Eğitim Sitesi

Tekfur Nedir? Tekfur Hakkında Kısaca Bilgi

Tekfur Terimi Hakkında Bilgiler

TekfurOsmanlıca Terimi Olarak Tekfur:
Bizans döneminde vali düzeyinde olan yönetici.

 

TekfurSosyal Bilgiler Terimi Olarak Tekfur:
1. Bizans Devleti'nde illeri yöneten vali.
"Kayı Beyi Osman Bey Bizanslı tekfurları yenerek Osmanlı Devleti'nin kurucusu olmuştur."

2. Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen ad.

 

TekfurTarih Terimi Olarak Tekfur:
Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu'daki ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Cebelü (Cebeli): Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker. devam et

  box Sipahi Ağası: Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı. devam et

  box Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. devam et

  box Malkoç: Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı. devam et

  box Sancak: Bayrak, Osmanlı'da bir kaç kazadan meydana gelen yönetim birimi. devam et

  box Defter Emini: Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli. devam et

  box Akça Farkı: Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletin iki çeşit parasını bir diğeriyle değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan farka v devam et

  box Lakin: Ancak, fakat, (bağlaç : ama) devam et