Eğitim Sitesi

Tekerrür Nedir? Tekerrür Hakkında Kısaca Bilgi

Tekerrür Terimi Hakkında Bilgiler

TekerrürHukuk Terimi Olarak Tekerrür:
Tekrarlama, tekrar etme. Bir kimsenin bir suçu işleyip hakkında hüküm verildikten sonra yeni bir suç işlemesi durumu. Mükerrirlik hali.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen devam et

  box Kamu Kurumu: Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi devam et

  box Genel İdare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur. devam et

  box Hafriyat: kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma devam et

  box Mesned: isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe devam et

  box Bisud: Faydasız;yararsız. devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Resmi Şekil: Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması. devam et