Eğitim Sitesi

Tekçilik(Monizm) Nedir? Tekçilik(Monizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Tekçilik(Monizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Tekçilik(Monizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tekçilik(Monizm):
Eşyanın özü itibarıyla tek ilkeye indirgenmesi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Deflasyon: 1- Ulusal paranın değerinin yükselmesi sonucu mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir. Deflasyon üretimin tüketimden, dış satımın dış alımdan çok o devam et

  box Limbik Sistem: Beynin iç kısmında yer alan; duygu, heyecanlar ve güdüsel hâllerden sorumlu, birbiriyle ilişkili yapılar grubu. Limbik sistemdeki önemli yapılar ara devam et

  box Açık Toplum: Toplumun yaygın katılımına açık, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, topluma hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şeffaflıkta form devam et

  box Unsur: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, öge. devam et

  box Psikoloji: İnsanların duyumsal (görme, tad alma, vb.) duygusal, davranışsal, bilişsel (zihinsel) özelliklerini inceler. Başka bir deyişle psikoloji insan doğasın devam et

  box Parlamento: Halkın oyu ile seçilen ve yasama gücünü kullanan milletvekillerinin oluşturduğu meclistir. Parlamentonun temel görevi yasa yapmak, yasa değiştirmek, i devam et

  box Erekçilik: Gayecilik,amaççılık. devam et

  box Temellendirme: 1. Ortaya atılan görüş ve iddialar için dayanak ve gerekçe bulma faaliyetidir. 2. Bir önermenin, bir kuralın, bir gerekliliğin, kendisini doğrulaya devam et