Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tek (Üniter) Devlet Nedir? Tek (Üniter) Devlet Hakkında Kısaca Bilgi

Tek (Üniter) Devlet Terimi Hakkında Bilgiler

Tek (Üniter) DevletFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tek (Üniter) Devlet:
Devletin egemenlik hakkını kullandığı tüm sınırlar içinde aynı yasalar geçerlidir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Naturizm: Doğal varlıkların ve olayların kutsallaştığı din anlayışıdır. Tarımın insan yaşamında önem kazanması ile tarımsal üretimi yöneten doğal olaylar kutsal devam et

  box Nihilizm (Hiççilik): Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar. Ancak daha genel bakıldığında nihiliz devam et

  box Kısa Süreli Bellek: Bilgileri tutma süresi 30 saniyeden daha kısa olan bellektir. Kısa süreli belleğin depolama kapasitesi 7± 2 birim ya da kümedir. Yani kısa süreli bell devam et

  box Fonksiyonel Bütünleşme: Kültür unsurlarının her birinin ayrı ayrı birer işlevi yerine getirerek birbirini tamamlaması durumu. devam et

  box Damping: Bir malın gerçek değerinin altında satılmasıdır. devam et

  box Akılcılık(Rasyonalizm): 1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ve müdafaa eden akımdır. 2- Doğru bilgini devam et

  box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

  box Önermeler Mantığı: Geçerliliği yalnız önerme eklemlerine dayanan çıkarımları konu edinen mantık sistemi. devam et