Eğitim Sitesi

Tek (Üniter) Devlet Nedir? Tek (Üniter) Devlet Hakkında Kısaca Bilgi

Tek (Üniter) Devlet Terimi Hakkında Bilgiler

Tek (Üniter) DevletFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tek (Üniter) Devlet:
Devletin egemenlik hakkını kullandığı tüm sınırlar içinde aynı yasalar geçerlidir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Bilinçaltı Süreçler: Kişinin farkında olmadığı psikolojik süreç ya da olaylar. devam et

  box Tinselcilik (Spiritüalizm): Var olan her şeyin tinsel olduğunu savunan görüş. devam et

  box Fonksiyon (işlev): Bir kültür öğesinin toplumsal uyum üzerine yaptığı katkı. devam et

  box Değişim: Biçim ve ilişkilerde bir durumdan, başka bir duruma geçme. devam et

  box Karma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet: Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karma devlette genelde ihtiyacın olduğu yerde devlet, ka devam et

  box Bölüşüm: 1- Üretilen mal ve hizmetlerin üretenler arasında pay edilmesi işlemi. 2- Üretilen bir mal veya hizmetin üretim aşamasındaki etkenler (doğa, işgücü devam et

  box Üçüncü Hâlin İmkansızlığı: Bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğunu, ikisinin arasında üçüncü bir durumun olamayacağını belirten mantık ilkesi. devam et

  box Halüsinasyon (Sanrı): Ortamda olmayan uyarıcıların varmış gibi algılanmasıdır. devam et