Eğitim Sitesi

Teferruat Nedir? Teferruat Hakkında Kısaca Bilgi

Teferruat Terimi Hakkında Bilgiler

TeferruatHukuk Terimi Olarak Teferruat:
ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yararlanılması için sürekli olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

 

Teferruatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Teferruat:
Ayrıntı.

 

TeferruatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Teferruat:
Eklenti. Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır (MK.686). Örneğin, bisikletin pompası, atın semeri.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şahsi haklar: Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar. devam et

  box Terettüp etmek: düşmek; doğmak; ait olmak; sırası gelmek; gerektirmek devam et

  box Butlan: Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması, geçersizlik. devam et

  box İade-i muhakeme: Yargılamanın yenilenmesi devam et

  box Veraset ve intikal vergisi: Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Elfaz: kelimeler; sözler devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et