Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teferruat Nedir? Teferruat Hakkında Kısaca Bilgi

Teferruat Terimi Hakkında Bilgiler

TeferruatHukuk Terimi Olarak Teferruat:
ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yararlanılması için sürekli olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

 

Teferruatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Teferruat:
Ayrıntı.

 

TeferruatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Teferruat:
Eklenti. Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır (MK.686). Örneğin, bisikletin pompası, atın semeri.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nef'î: çıkar ile ilgili; faydacı devam et

  box İntifa: Yararlanma; bir şeyden istifade etme devam et

  box Akdi Takas: Tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takas. devam et

  box Nüve: Bir şeyin özü, Çekirdek. devam et

  box Cari: uygulanan; yürürlükte olan devam et

  box Umran: bayındır devam et

  box Konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaş devam et

  box Müşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları devam et