Eğitim Sitesi

Teferruat Nedir? Teferruat Hakkında Kısaca Bilgi

Teferruat Terimi Hakkında Bilgiler

Teferruatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Teferruat:
Ayrıntı.

 

TeferruatHukuk Terimi Olarak Teferruat:
ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yararlanılması için sürekli olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

 

TeferruatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Teferruat:
Eklenti. Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır (MK.686). Örneğin, bisikletin pompası, atın semeri.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Nutuk: Söz, konuşma. devam et

  box Galebe: 1- Yengi. 2- Üstünlük, çokluk. devam et

  box Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı. devam et

  box Nazariyat: Kuramlar. devam et

  box Takat: Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hal, derman, kuvvet. devam et

  box Ateşe: Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman. devam et

  box Tampon: Stratejik bakımdan iki rakip devletin arasında yer alan devlet. devam et

  box Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. devam et