Eğitim Sitesi

Teessüs Nedir? Teessüs Hakkında Kısaca Bilgi

Teessüs Terimi Hakkında Bilgiler

TeessüsHukuk Terimi Olarak Teessüs:
kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma

 

TeessüsTarih Terimi Olarak Teessüs:
Kurulma, yerleşme, kökleşme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mül devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Hacizvaaz: El koyma devam et

  box Taaccüb: Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme. devam et

  box İnfisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. devam et

  box İntikal: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Lükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. devam et