Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teehhür Nedir? Teehhür Hakkında Kısaca Bilgi

Teehhür Terimi Hakkında Bilgiler

TeehhürHukuk Terimi Olarak Teehhür:
gecikme; sonraya kalma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar devam et

  box Maddi Mal: Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal. devam et

  box Anud: Çok inatçı devam et

  box Tazammun etmek: öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak devam et

  box Nisap: derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya ge devam et

  box Cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam et

  box Muhaceret: Yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme, göçme. devam et

  box Mutazarrır: Zarar gören kimse devam et