Eğitim Sitesi

Tedricen Nedir? Tedricen Hakkında Kısaca Bilgi

Tedricen Terimi Hakkında Bilgiler

TedricenHukuk Terimi Olarak Tedricen:
azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak

 

TedricenBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tedricen:
Aşamalı artırma.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box İnsicâm: Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Ba'de'l-mevt: Ölümden sonra; öldükten sonra. devam et

  box Cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili devam et

  box Resmi Şekil: Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması. devam et

  box Mukannen: Kesinleşmiş, kanunlaşmış devam et

  box Gaiplik Kararı: Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi. devam et