Eğitim Sitesi

Tedafüi Nedir? Tedafüi Hakkında Kısaca Bilgi

Tedafüi Terimi Hakkında Bilgiler

TedafüiTarih Terimi Olarak Tedafüi:
Savunma ile ilgili. Savunma amaçlı. (Tedafüî pakt: Savunma amaçlı pakt).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Maniheizm: Mani tarafından İran'da kurulan Musevilik dışın-daki bütün dinlerin pek çok özelliklerinin birleş-tirilmesiyle ortaya çıkan bir dindir. Öğretinin tem devam et

  box Şövalye: 1- Avrupa'da, derebeylik düzeninde soyluluk sanlarının en alt derecesi, atlı savaşcı. 2- Orta Çağ Avrupasında kahraman kabul edilen kişilere verile devam et

  box Uruk: Irklar, kökler, damarlar. devam et

  box İlga: Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma. devam et

  box Merkantilizm: 1- Amerika'da altın ve gümüş madenlerinin bulunmasının ardından, devletlerin esas veya asıl zenginliklerini değerli madenlerden meydana geldiğini savu devam et

  box Pir: Bir tarikat veya sanatın ilk kurucusu. Herhangi bir konuda tecrübeli. Üstad. devam et

  box İkta: 1- Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık devam et

  box Rumeli: 1- Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemde Anadolu'ya, Türkler Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Doğu Trakya'ya verilen ad. 2- Osmanlı Devleti'nin Avru devam et