Eğitim Sitesi

Tebligat Nedir? Tebligat Hakkında Kısaca Bilgi

Tebligat Terimi Hakkında Bilgiler

TebligatHukuk Terimi Olarak Tebligat:
Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

 

TebligatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tebligat:
Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir. Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Tahsin: beğenme devam et

  box Yürütmeyi Durdurma: Hukuki işlemin yürümesinin engellenmesi. devam et

  box Bilâ-müddet: süresiz devam et

  box İhsas: Kapalıca anlatım, hissettiriş. devam et

  box Fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam et

  box Ayırma (Davaların Ayrılması): Fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkilemeyeceği durumlarda davaların ayrılarak yürütülmesi. devam et

  box Zamin: bir şeyi tazmin eden; kefil devam et

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et