Eğitim Sitesi

Tebligat Nedir? Tebligat Hakkında Kısaca Bilgi

Tebligat Terimi Hakkında Bilgiler

TebligatHukuk Terimi Olarak Tebligat:
Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

 

TebligatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tebligat:
Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir. Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mukaddem: önce; önce gelen; daha öncede bulunan devam et

  box Tenbih: uyarma; uyarı devam et

  box Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak devam et

  box Şayi: Pay; hisse devam et

  box Yeknesak: Her tarafı düz, tek düze, bir ihtilaf ve pürüz bulunmayan yapı tek düzen, bir parça halinde olup karışık olmayan. devam et

  box İcra: 1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir devam et

  box Mahzar: Mahkeme sicil defteri , Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe, Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru devam et

  box Acar: Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli. devam et