Eğitim Sitesi

Tebligat Nedir? Tebligat Hakkında Kısaca Bilgi

Tebligat Terimi Hakkında Bilgiler

TebligatHukuk Terimi Olarak Tebligat:
Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

 

TebligatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tebligat:
Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir. Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müsteniden: dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek devam et

  box Maden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam et

  box Tacir: ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. devam et

  box Metrukiyet: Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu. devam et

  box Mesağ: izin; ruhsat; cevaz devam et

  box Haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu devam et

  box Bî-taraf: tarafsız devam et

  box Âlicenab: Yüksek ahlaklı devam et