Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tebligat Nedir? Tebligat Hakkında Kısaca Bilgi

Tebligat Terimi Hakkında Bilgiler

TebligatHukuk Terimi Olarak Tebligat:
Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

 

TebligatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tebligat:
Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir. Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vazıyed Etme: Bir şeye veya bir işe el koyma devam et

  box Küsur: artık devam et

  box Katılan (Müdahil): Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi. devam et

  box İktisabî: Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili devam et

  box Madrûb: dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş devam et

  box Nafaka: Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık devam et

  box Mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&# devam et

  box Müterettib: sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen devam et