Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tazammun etmek Nedir? Tazammun etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Tazammun etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Tazammun etmekHukuk Terimi Olarak Tazammun etmek:
öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bedihî: açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen devam et

  box Fasıl: Ayıran; bölen devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakk devam et

  box Akd-i mezbur: Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Tenfiz: İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme, bir şeyi geçerli kılma. devam et

  box Desise: hile; oyun; entrika devam et

  box Nüve: Bir şeyin özü, Çekirdek. devam et