Eğitim Sitesi

Tasvib Nedir? Tasvib Hakkında Kısaca Bilgi

Tasvib Terimi Hakkında Bilgiler

TasvibHukuk Terimi Olarak Tasvib:
doğru bulma; uygun görme; onaylama

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hukuki İşlem: 1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. 2- Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler. devam et

  box Apostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerh devam et

  box Hafiyyen: Gizli olarak; saklı olarak; gizlice devam et

  box Amelî: işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı devam et

  box Bölünemez Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim. devam et

  box Ledelicap: icap ettiğinde devam et

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet. devam et